Vážení občané – voliči,

děkujeme Vám za projevenou podporu v proběhlých komunálních volbách ve Dvoře Králové nad Labem.  Dali jste dvoru „šanci“!

Děkujeme

Šance pro Dvůr – stručný volební program 2014

 • Vybudujeme kulturní a volnočasové centrum v areálu TIBY Zálabí včetně krytého bazénu.
 • Vytvoříme podmínky pro různé formy podnikání v nevyužitých průmyslových objektech ve městě i ve stávající průmyslové zóně.
 • Chceme fungující městský úřad, který řeší problémy ve prospěch občanů a naslouchá jejich názorům.
 • Budeme dbát na správné hospodaření organizací ve správě města, zejména Technických služeb, aby se staraly o naše město jako správní hospodáři.
 • Přehodnotíme nelogická dopravní opatření. Vytipujeme nové alternativy obchvatu města mimo zástavbu, zajistíme chodníky i cyklostezky do okrajových částí města a propojíme je se stávající sítí cyklostezek.
 • Chceme aktivní živé kulturní město podporující své kulturní instituce i v méně ziskových projektech a záleží nám na rozmanitosti aktivit pro všechny věkové kategorie.
 • Zajistíme odbornou údržbu stromů a další zeleně v celém městě. Obnovíme a rozšíříme veřejná prostranství plná zeleně a květin. Vytvoříme místa pro příjemný život, setkávání i odpočinek.
 • Zajistíme svoz komunálního odpadu zdarma za podmínky třídění.
 • Zachováme stávající síť mateřských, základních, středních škol i dalších školských zařízení a o všechna budeme dbát stejnou měrou. Podpoříme docházku dětí do školy pěšky a na kole. Zasadíme se o zdravou spolupráci škol.
 • Omezíme prodej městských bytů, vybudujeme startovací byty pro mladé a zachováme rozsah zdravotních a sociálních služeb.
 • Zavedeme nový průhledný způsob financování sportovních oddílů se zaměřením na podporu dětského a mládežnického sportu. Podpoříme širší využívání městských sportovišť i mimo sezónu a dokončíme rekonstrukci Tyršova koupaliště.
 • Navázáním užší spolupráce se ZOO, správnou propagací a zatraktivněním místní historie a zajímavostí města přilákáme více návštěvníku do centra.